Archive

คอสมาพรอฟ ได้รับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015 ในปัจจุบันมาตรฐานที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาถึงปีที่ 5 แล้ว และตามระบบการทบทวน ได้มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรฐานโดยสมาชิกของ ISO  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ISO9001 มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ISO 9001:2015 timeline  ตามกรอบเวลา มาตรฐานฉบับนี้จะมีการเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน 2013 และ จะทำการปิดรับความคิดเห็นวันที่  10 กันยายน 2013 นี้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำเป็นมาตรฐานฉบับ DIS ในขั้นต่อไป   มาตรฐานISO9001:2015 ฉบับใหม่คาดว่าน่าจะประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน ปี 2015 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ มีการใช้คำว่า “goods and services” แทนคำว่า Product เพื่อให้มีการตีความข้อกำหนดได้ครอบคลุมและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม มีสองข้อกำหนดหลักๆที่เพิ่มมาคือ “4.1 Understanding the organization and its context” และ “4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties.” การเพิ่มข้อกำหนดนี้ทำให้ข้อกำหนดในเรื่องการวางแผนระบบQMS มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ มีข้อกำหนด 4.4.2 Process Approach เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้กรอบเรื่องการจัดการเชิงระบบเป็นไปอย่างชัดเจน ข้อกำหนดเรื่องกิจกรรมการป้องกันได้มีการระบุควบรวมในเรื่อง ความเสี่ยงตามข้อ  6.1.   ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่เป็นการป้องกัน…

0
Read More

บริษัท CMMD โรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมในเครือ Cosmaprof ได้รับมาตรฐาน GMP

บริษัท CMMD โรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมในเครือ Cosmaprof ได้รับมาตรฐาน GMP บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด คือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางและสร้างแบรนด์ ที่ได้รับมาตรฐาน และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท CMMD ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสร้างแบรนด์ ก็ได้ผ่านการรับรอง GMP เป็นทีเรียบร้อยแล้ว

0
Read More

Cosmaprof ไปดูงาน COSMOPROF ASIA HONG KONG 2017

Cosmaprof ไปดูงาน COSMOPROF ASIA HONG KONG 2017 เมื่อวันที่ 14-17 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา บ.คอสมาพรอฟ จำกัด ได้มีโอกาสไปดูงาน COSMAPROF ASIA ครั้งที่ 22 ที่ ฮ่องกง เพื่อศึกษาเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆ นำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยในงานจะมีการออกร้านเกี่ยวกับสินค้าความงามมากมาย อาทิ สารออกฤทธ์ต่างๆ บรรจุภัณฑ์แปลกใหม่ เครื่องมือเครื่องจักร สติกเกอร์และกล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆอีกมากมาย ‪#‎cosmaprof‬ ‪#‎Cosmoprof‪#CosmoprofASIA #HONGKONG #2017

0
Read More

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด เลขที่ 5,7 ซอยรามคำแหง 60/3
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

————————————————————————–

โทรศัพท์: 02-762-4500
แฟกซ์: 02-735-1523
อีเมล์: info@cosmaprof.co.th
วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 08.00 น. ถึง 17.00 น.