คอสมาพรอฟ ได้รับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015

ในปัจจุบันมาตรฐานที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาถึงปีที่ 5 แล้ว และตามระบบการทบทวน ได้มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรฐานโดยสมาชิกของ ISO  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ISO9001 มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ISO 9001:2015 timeline 
ตามกรอบเวลา มาตรฐานฉบับนี้จะมีการเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน 2013 และ จะทำการปิดรับความคิดเห็นวันที่  10 กันยายน 2013 นี้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำเป็นมาตรฐานฉบับ DIS ในขั้นต่อไป   มาตรฐานISO9001:2015 ฉบับใหม่คาดว่าน่าจะประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน ปี 2015

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

มีการใช้คำว่า “goods and services” แทนคำว่า Product เพื่อให้มีการตีความข้อกำหนดได้ครอบคลุมและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม

มีสองข้อกำหนดหลักๆที่เพิ่มมาคือ “4.1 Understanding the organization and its context” และ “4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties.” การเพิ่มข้อกำหนดนี้ทำให้ข้อกำหนดในเรื่องการวางแผนระบบQMS มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ

มีข้อกำหนด 4.4.2 Process Approach เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้กรอบเรื่องการจัดการเชิงระบบเป็นไปอย่างชัดเจน

ข้อกำหนดเรื่องกิจกรรมการป้องกันได้มีการระบุควบรวมในเรื่อง ความเสี่ยงตามข้อ  6.1.   ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่เป็นการป้องกัน ตามกรอบของ Annex SL Core Text ที่ให้มีการคิดเรื่องความเสี่ยงและมาตรการควบคุมหรือลดผ่านระบบการบริหารคุณภาพ ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ การแนะนำแนวความคิดเรื่อง “ความเสี่ยง” (risk) ในข้อ 6 เรื่องการวางแผน ( Clause 6 : Planning)

คำว่า “document” and “records” ได้ถูกแทนด้วยคำว่า”documented information”. โดยการคัดลอกมาจาก Annex SL Appendix 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระ

ข้อกำหนดในเรื่อง “Control of external provision of goods and services”  ได้จัดกลุ่มข้อกำหนดควบรวมงานจากภายนอกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านบริษัทในเครือ หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ข้อกำหนดได้ให้องค์กรทำการระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมทุกกรณี

ข้อกำหนดอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

Clause 4 Context of organization บริบทขององค์กร

เป็นข้อกำหนดโดยพื้นฐาน  โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ  การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย

Clause 5 Leadership ความเป็นผู้นำ

มีการเพิ่มข้อกำหนด

Clause 6 Risk &   opportunities Change management ความเสี่ยง และโอกาส การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการเพิ่มข้อกำหนด

Clause 7 การบริหารทรัพยากร การบริหารองค์ความรู้

มีการเพิ่มข้อกำหนด ข้อกำหนดใหม่

Clause 8 Outsourcing Design and development Post delivery activities

แผนฉุกเฉิน การจัดจ้างภายนอก การออกแบบและพัฒนา กิจกรรมหลังการขาย

ข้อกำหนดใหม่ มีการเพิ่มข้อกำหนด ปรับปรุงให้เข้าใจง่าย เพิ่มเติมข้อกำหนด

Clause 9 Performance indicators ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดใหม่

Clause 10 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีรูปแบบการเข้าถึงมากขึ้น

และล่าสุดเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางรายแรกที่ได้รับการรับรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

0