•  

 •  

 •  

 •  

 •  
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

cosmaprof smooth face acne cream

Cosmaprof ไปดูงาน COSMOPROF ASIA HONG KONG 2017

เมื่อวันที่ 14-17 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา บ.คอสมาพรอฟ จำกัด ได้มีโอกาสไปดูงาน  COSMAPROF ASIA ครั้งที่ 22 ที่ ฮ่องกง เพื่อศึกษาเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆ นำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด 

เพิ่มเติม

 

iso90012015

คอสมาพรอฟ ได้รับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015

    ในปัจจุบันมาตรฐานที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาถึงปีที่ 5 แล้ว และตามระบบการทบทวน ได้มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรฐานโดยสมาชิกของ ISO  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ISO9001 มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เพิ่มเติม

 • เราบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ การตลาดออนไลน์ โฆษณา เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • โรงงานอาหารเสริม, ผลิตอาหารเสริม OEM, พัฒนาสูตร, สร้างแบรนด์ ODM, แบ่งบรรจุ
 • alt=
 • วิจัย วิเคราะห์คุณสมบัติ เครื่องสำอาง ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ