•  

  •  

  •  

  •  

  •  
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด

         โรงงานผลิตครีม

บริษัท มีความยินดีประกาศรับสมัครบุุคคลเข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

เพศ

การศึกษา

ประสบการณ์

1

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

1

ช/ญ

ป.ตรี

-

2

เจ้าหน้าที่บัญชี

2

ช/ญ

ป.ตรี

-

3

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1

ช/ญ

ป.ตรี

-

4

ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ

3

ช/ญ

ป.ตรี

-

5

โปรแกรมเมอร์

1

ช/ญ

ป.ตรี

-

6

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

1

ช/ญ

ป.ตรี

-

7

วิจัยและพัฒนา (RD)

6

ช/ญ

ป.ตรี/ป.โท

-

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

         

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ!!! เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

เอกสารใช้อย่างละ 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

                1.สำเนาบัตรประชาชน

                2.สำเนาทะเบียนบ้าน                               

                3.สำเนาวุฒิการศึกษา                               

                     4.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

                5.รูปถ่าย 2 รูป

  

***สนใจติดต่อ 02-7624500,02-7624555และ 086-3777527 หรือสมัครด้วยตนเอง

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.