•  

  •  

  •  

  •  

  •  
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

บริการของคอสมาพรอฟ

 

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

- รับผลิตเครื่องสำอาง , เวชสำอาง OEM  ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

- การสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ODM (One Stop Service) บริการผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร

- การวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

- การจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางควบคุม ตามมาตรฐาน อ.ย.

- การขายเนื้อสินค้าหน่วยใหญ่ (Bulk) จำนวนหลายกิโลกรัมสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ

 

โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- รับผลิตอาหารเสริมอาหาร OEM  ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

- การสร้างแบรนด์เสริมอาหาร ODM (One Stop Service) เป็นการให้บริการผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร

- การวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยากมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีความเฉพาะของทางลูกค้าโดยมีทีมงานที่มีความเชียวชาญและเทคโนโลยีที่มีความสากลเพื่อวิจัยเเละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สมบูรณ์ที่สุด

- บรรจุผงลงแคปซูล เรามีรุูปแบบการบรรจุที่หลากหลายที่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์

- บรรจุแผงแคปซูล,รับบรรจุซอง,บรรจุกล่อง,ซิงก์ฟิล์ม เมื่อทำการบรรจุในรูปแบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเรายังมีบริการแพ็คกิงค์ให้ด้วย

 

โรงงานแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง และ บรรจุภัณฑ์

- ให้บริการแบ่งบรรจุเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เรามีโรงงานแบ่งบรรจุครีมที่มีมาตรฐานรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งบรรจุครีม

- ให้บริการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เราสามารถให้บริการติดฉลากผลิตภัณฑ์ได้เท่าจำนวนที่ท่านต้องการ

- ซิงค์ฟิล์มร้อน ฟิล์มหด ผลิตภัณฑ์เเครื่องสำอาง ได้หลากหลายรูปแบบตามที่ท่านต้องการ

- รับแพ็คสินค้าทุกชนิดบรรจุ กล่อง ถุง ซอง ตามความต้องการของลูกค้า

- รับพิมพ์ เลข Lot วันที่ผลิต วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์

- จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่่องสำอาง หลากหลายที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องสำอาง

 

ศูนย์วิจัยและทดสอบประสิทธฺ์ภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

- การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Efficacy Test) พร้อมกับได้ใบรับรองจากทางศูนย์วิจัยเพื่่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค

- การตรวจสอบเชื้อ (Microbial Test)  เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยมากขึ้น เราจึงบริการในการตรวจสอบเครื่องสำอาง

- การวิจัย และพัฒนาสูตร (Research and Development)  เรามีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในการควบคุมการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

- การวิเคราะห์เครื่องสำอางเชิงคุณภาพ (Quality Test) เช่น ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ , การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์

- การวิเคราะห์เครื่องสำอางเชิงปริมาณ (Quantity Test) เช่น ความความเข้มข้นของสารที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นต้น