มีนาคม 5, 2019

Promotion


เงื่อนไขการใช้ ส่วนลดเงินสด
1. ใช้ส่วนลดเงินสดในการชำระค่าสินค้า, ค่าบริการ และค่าบรรจุภัณฑ์ได้
(ยกเว้นกลุ่มแอลกอฮอล์เจลล้างมือ)ใช้ได้ในครั้งถัดไป
2.ส่วนลดเงิน สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31/7/2564โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท/บิล
3. ส่วนลดเงินสดไม่สามารถขอคืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มีส่วนลดเกิน 50%
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
0